LOGITEX hübriid veeboilerid

 

LOGITEX boilerid on uus tehnoloogiline lahendus vee soojendamiseks keskkonnaalaselt sõbraliku energiaga. Vee soojendamiseks kasutatakse fotogalvaanilisi päikesepaneele , milliste poolt  toodetud elektrienergiaga soojendatakse vahetult  vett boileris . Boileri küttekeha ühendamine otse päikesepaneelidega viib elektri kaod miinimumi ja seetõttu töötavad seadmed koos termokaitse ja ohutu kontrolli süsteemiga väga tõhusalt.

Päikesepaneelide lihtsus, kogusega varieeritavus , nende hooldusvaba kasutamine ja elektrikaabliga väga lihtne ühendamise viis  veeboileriga  annab praktiliselt piiramatud võimalused  seadmete kasutamiseks eramajades , korruselamutes , samuti ka tööstusrajatistes.

Sotsiaalsest vaatepunktist lähtudes on see elektrienergia tootmine taastuvatest energiaallikatest.

Fotogalvaaniliste päikesepaneelide kasutamine vee soojendamiseks on tee keskkonnasõbraliku elektrienergia tarbimiseks otse tootjalt. Taolise ühenduse jaoks ei ole vajalik elektrivõrgu luba ja see ei vaja täiendavaid seadmeid. Seni on see kõige tõhusam ja keskkonnasõbralikum viis päikesepaneelide poolt toodetud elektrienergia kasutamiseks .
 

KÜTMISE VÕIMALUSED

Päikesevalguse intensiivsust  mõjutavad ilm ja aastaajad. Seetõttu on Logitex boilerid mõeldud peamiselt vee eelsoojenduseks, kütteks  ning   järelsoojenduseks.

Vee eelsoojendus
Vee soojendamiseks ja eelsoojenduseks ühendatakse LOGITEX boilerid veepaagiga varustatud gaasi- või elektriboiler  ning külma vee trass vahele  (joonis 1).

Joonis 1

Kui LOGITEX boilerid on ühendatud nagu näidatud joonisel,  on võimalik kasutada kolme allikat vee soojendamiseks: gaasi, elektrit päikesepaneelidest ja elektri vooluvõrgust (230 V AC).

Päikesepaneelide poolt soojendatud vesi voolab otse gaasi (elektri) boileri veepaaki ning kui see on piisavalt kuum ,gaasi (elektri) boiler ei lülitu sisse. Taoline moodus  säästab otseselt raha. Kui vesi ei ole päikesepaneelidelt saadava energiaga piisavalt ülesse kuumutatud, kuumutatakse vesi täiendavalt gaasi (elektri) boileriga.
Sellisel juhul nõuab põhi boiler palju vähem energiat, kui soojendades ülesse külma vett. Taoline LOGITEX boileri ühendus tagab kuuma vee pikemaks ajaks ka halva ilmaga , säästes märkimisväärseid summasid gaasi või elektri pealt.
Kui LOGITEX boilerit kasutatakse vee eelsoojenduseks, voolab eelsoojendatud vesi, kus vee temperatuur võib tõusta kuni 80 ° C ja üle selle,  põhiboileri paaki külma vee asemel. Sellega seoses võib põhiboileri kasutusiga  kasvada koguni kuni 30 % .

Kui LOGITEX boiler on ühendatud enne gaasiboilerit , siis võib vett soojendada ka juhul, kui gaasi ei ole või on vähendatud gaasivarustust . Sellisel juhul vesi kuumutatakse kasutades päikesevalgust  või halva ilma korral on võimalik aktiveerida teine veeboileri küttekeha, lülitades sisse teine termostaat. Teine küttekeha on ühendatud vooluvõrku ( 230 V AC ) . Kui saab kasutada toidet elektrivõrgust , muutub LOGITEX boiler tavapäraseks elektriboileriks ja koos päikesepaneelidest saadava elektritoitega soojendavad nad vett täielikult ilma gaasita.

Vee järelküte
LOGITEX  boilerit saab kasutada ka tava elektriboilerina. Taolisel juhul kasutatakse kahte eraldi seisvat vooluahelat (joonis 2). 

Joonis 2.

Esimene vooluahel on ühendatud vooluvõrku (230 V AC) ja teine (DC) on ühendatud keskkonnasõbralike päikesepaneelidega. Mõlemad ahelad võivad töötada üheaegselt või eraldi.

Ühendus elektrivoolu võrku tagab vee soojendamise ka pikemaajalise halva ilmaga. Soovitud vee temperatuur seadistatakse termostaadiga (nt 40 ° C). Kui eelseadistatud temperatuur 40 ° C on saavutatud, elektrivool võrgust (230 V AC) katkeb automaatselt ja vett soojendatakse edasi  kütteseadmega kasutades päikesepaneelide keskkonnasõbralikku elektrienergiat (järelküte kuni 80 ° C).
Sellisel viisil vee soojendamine annab olulist vooluvõrgust saadava elektri kokkuhoidu, mis säästab ka raha.
LOGITEX boilerit saab kasutada ka öise elektriga kütmiseks. Alternatiiviks on, et odavamat öist elektrit kasutatakse vee soojendamiseks öisel ajal  ning päeval kuumutatakse vett kasutades päikesepaneelide poolt toodetavat keskkonnasõbralikku elektrienergiat.

NB! LOGITEX  boileri küttekehade koormuse juhtimispuldiga versioon tuleb eraldi tellida!

 

LOGITEX LX ACDC veesoojendusseadmete liigid:

Võimsuste seeria: A = 1,0 kW;  B = 1,5 kW;  C = 2,0 kW, kaitseklass: IP 45


LOGITEX LXACDC / M, LX ACDC / M + K veesoojendusseadmete liigid

Võimsuste seeria: A = 1,0 kW;  B = 1,5 kW;  C = 2,0 kW, kaitseklass: IP 45

LOGITEX LX ACDC / M ja M + K tüüpi veeboilerisse on paigaldatud universaalne küttekeha alalisvoolu toitega päikesepaneelidest. Universaalse küttekehaga saab ühendada 1,0 kW,  1,5 kW või 2,0 kW võimsusega päikeseenergia toidet.

LOGITEX  veeboilereid valmistatakse erinevate mahtudega näit.: 100L,  125L, 160L ja 200L jne.

 

LOGITEX LX ACDC / M + K hübriid  veeboilerid

Uus põlvkond M mudeli seerias on hübriid boilerid. Kui vesi boileris soojendatakse seadistatud temperatuurini , vee soojendus lülitub välja ja alalisvool ( DC) suunatakse automaatselt inverterisse (joonis 3 ), kus see muundatakse vahelduvvooluks ( AC ).

Joonis 3.

Eelistatult  soovitatakse keskkonnasõbralikul viisil toodetud  tööstusvoolu kasutada hoone sisemises elektrivõrgus, kui PV paneelide poolt toodetud elektri kogus katab koduse  tarbimise  ning siis ei ole vajadust ka avaliku võrgu elektrivoolu.
Elektrivoolu taoline tootmine ei ole ainult keskkonnasõbralik,  vaid see toob omanikule ka märkimisväärset rahalist kokkuhoidu.

Kui kasutatakse M mudeli seeria veeboilerit , ei ole see ainus võimalus 100 % -lt kasutada
päikesepaneelide poolt toodetud elektrienergiat, vaid see  võimaldab kasutada ka suuremat hulka päikesepaneele  paigaldatud  veeboileri kütmiseks. Viimane omakorda parandab oluliselt vee soojendamise võimet  isegi madala päikesevalguse intensiivsuse korral .

Kui on suurem nõudlus kuuma veega varustuse järele ja selle tulemusena vee temperatuur alaneb veeboileris, päikesepaneelide poolt toodetud elektrienergia juhitakse  automaatselt inverterist veeboilerisse. Inverter lülitub välja.  Kui vesi on kuumutatud uuesti ülesse, protsessi korratakse automaatselt.  LOGITEX  LX ACDC / M veeboileri kasutamise tulemuseks ei ole mitte ainult kuuma vee varustus, vaid naturaalmajanduslik elektrienergia tootmine oma majapidamisele, mida saab kasutada ka õhu konditsioneeris või ruumi kütteks. Igasugust vee kütmise energia ülejääki saab kasutada täiendavate LOGITEX lisa veemahutite kütmiseks. (Joonis 4)

Joonis 4.

Märkus: LX ACDC / M mudeli seeria boileritel tuleb tagada mehaaniline lahtiühendamise võimalus alalisvoolu ahelast,  kui inverter on lahutatud avalikust elektri võrgust.

Lisaks vee soojendamisele, saab M + K mudelit LX ACDC hübriid boileri versioonist (joonised 5 ja 6) ühendada ka välise energia allikaga (kaminad, ahjud, soojuspumbad, gaasikatlad jne).

Joonis 5.

Joonis 6.

Soojus kantakse boileri veepaaki  sisse integreeritud toruspiraaliga (soojusvaheti). LX  ACDC / M + K hübriid boileri saab ühendada välise kuumaveevarustusega, millise  maksimaalne  vee temperatuur on 100 ° C ja maksimaalne rõhk  1 MPa. Soojusvaheti töötab sundtsirkulatsiooni või raskusjõul põhineva ringlusega.
Ka M + K tüüpi boiler saab suunata keskkonnasõbralikul viisil toodetud elektrivoolu inverterisse  nagu tehakse seda M tüüpi mudelite puhul. (joonis 3 ja 4).

 

Päikesepaneelid

Kahtlemata on päikesepaneelide väike kaal suur eelis (ca 20 kg / 1 paneel), mis muudab võimalikuks nende paigaldamise mis tahes kohta, kus on otsene päikesevalgus. Ideaalne orientatsioon on suunaga lõunasse, võimaliku tolerantsiga vahemikus + / - 20 °. Kui kõrvalekalle on toodust suurem,  on päikesepaneelide tootlikkuse kadu suurem.  Paneelide kaldenurk on Eestis soovituslik 41 ° … 45 °  . Kaablite pikkus paneelide vahel ja veeboilerini  ei tohiks ületada 100 m. Kõige levinumad päikesepaneelid on suurusega umbes 160 x 100 cm (1,6 m2).
Soovituslikud paigaldused:

Installeeritud paneelide võimsus   Installeeritud paneelide võimsus    Installeeritud paneelide võimsus      
1,0 kW         1,5 kW             2,0 kW

Märkus:  LOGITEX hübriid veeboilerite puhul on soovituslik kasutada fotogalvaanilisi paneele, millistel on järgmised elektrilised näitajad koormuse all:    pinge 30V ± 10%, vool  8A ± 5%.
On võimalik kasutada nii monokristallilisi kui ka polükristallilisi paneele. 
Päikesepaneelide minimaalne tööiga on 25 aastat.

VIHJE
Päikesepaneelide paigaldamiseks ideaalne positsioon on otseselt Lõuna suunda ja soovitatav kaldenurk Eestis 43 °.